STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0926.10.3339 1.287.500đ 36 Đặt mua
2 Vietnamobile 0925.602.779 770.000đ 47 Đặt mua
3 Vietnamobile 0927.429.979 875.000đ 58 Đặt mua
4 Vietnamobile 0925.600.979 945.000đ 47 Đặt mua
5 Vietnamobile 0926.20.39.39 6.700.000đ 43 Đặt mua
6 Vietnamobile 0925.600.879 735.000đ 46 Đặt mua
7 Vietnamobile 0926.15.3339 1.287.500đ 41 Đặt mua
8 Vietnamobile 0925.60.1939 770.000đ 44 Đặt mua
9 Vietnamobile 0584.84.3839 630.000đ 52 Đặt mua
10 Vietnamobile 0587.783.779 600.000đ 61 Đặt mua
11 Vietnamobile 0589.165.579 630.000đ 55 Đặt mua
12 Vietnamobile 0564.09.39.79 3.600.000đ 52 Đặt mua
13 Vietnamobile 0587.882.779 700.000đ 61 Đặt mua
14 Vietnamobile 0583.565.339 700.000đ 47 Đặt mua
15 Vietnamobile 0587.663.779 700.000đ 58 Đặt mua
16 Vietnamobile 0589.12.68.79 1.250.000đ 55 Đặt mua
17 Vietnamobile 0584.86.1139 600.000đ 45 Đặt mua
18 Vietnamobile 0583.286.739 700.000đ 51 Đặt mua
19 Vietnamobile 058.775.3339 840.000đ 50 Đặt mua
20 Vietnamobile 0585.788.579 700.000đ 62 Đặt mua
21 Vietnamobile 0566.58.6679 630.000đ 58 Đặt mua
22 Vietnamobile 0583.75.3979 2.700.000đ 56 Đặt mua
23 Vietnamobile 0567.39.69.39 1.680.000đ 57 Đặt mua
24 Vietnamobile 0566.595.679 840.000đ 58 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Thần Tài : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3