STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0378.880.579 960.000đ 55 Đặt mua
2 Viettel 0357.833.679 960.000đ 51 Đặt mua
3 Viettel 0983.807.479 800.000đ 55 Đặt mua
4 Viettel 0352.672.679 960.000đ 47 Đặt mua
5 Viettel 0968.243.039 960.000đ 44 Đặt mua
6 Viettel 0962.045.079 960.000đ 42 Đặt mua
7 Viettel 0964.646.039 960.000đ 47 Đặt mua
8 Viettel 0354.876.879 800.000đ 57 Đặt mua
9 Viettel 0985.643.239 800.000đ 49 Đặt mua
10 Viettel 0865.080.939 960.000đ 48 Đặt mua
11 Viettel 0368.708.779 960.000đ 55 Đặt mua
12 Viettel 0336.081.679 960.000đ 43 Đặt mua
13 Viettel 0334.300.339 960.000đ 28 Đặt mua
14 Viettel 0329.695.079 960.000đ 50 Đặt mua
15 Viettel 0344.409.979 960.000đ 49 Đặt mua
16 Viettel 0337.675.639 960.000đ 49 Đặt mua
17 Viettel 0398.239.979 960.000đ 59 Đặt mua
18 Viettel 0369.616.179 800.000đ 48 Đặt mua
19 Viettel 0388.356.679 960.000đ 55 Đặt mua
20 Viettel 0867.093.379 960.000đ 52 Đặt mua
21 Viettel 0388.544.679 960.000đ 54 Đặt mua
22 Viettel 0368.426.879 960.000đ 53 Đặt mua
23 Viettel 0332.608.279 800.000đ 40 Đặt mua
24 Viettel 0332.895.879 960.000đ 54 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Thần Tài : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3