Sim Thần Tài Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0338.145.939 300.000đ 45 Đặt mua
2 Viettel 0375.420.439 300.000đ 37 Đặt mua
3 Viettel 0343.945.139 300.000đ 41 Đặt mua
4 Viettel 0332.174.539 300.000đ 37 Đặt mua
5 Viettel 0384.960.639 300.000đ 48 Đặt mua
6 Viettel 0332.406.439 299.000đ 34 Đặt mua
7 Viettel 0343.551.479 300.000đ 41 Đặt mua
8 Viettel 0394.34.2639 300.000đ 43 Đặt mua
9 Viettel 0364.558.439 399.000đ 47 Đặt mua
10 Viettel 0363.490.439 300.000đ 41 Đặt mua
11 Viettel 0369.843.279 300.000đ 51 Đặt mua
12 Viettel 0376.675.079 300.000đ 50 Đặt mua
13 Viettel 0332.824.179 450.000đ 39 Đặt mua
14 Viettel 0353.055.979 449.000đ 46 Đặt mua
15 Viettel 0987.876.439 960.000đ 61 Đặt mua
16 Viettel 0987.122.039 960.000đ 41 Đặt mua
17 Viettel 0334.224.779 960.000đ 41 Đặt mua
18 Viettel 0869.015.979 960.000đ 54 Đặt mua
19 Viettel 0335.705.979 960.000đ 48 Đặt mua
20 Viettel 0359.181.039 450.000đ 39 Đặt mua
21 Viettel 0869.366.779 960.000đ 61 Đặt mua
22 Viettel 0345.366.239 960.000đ 41 Đặt mua
23 Viettel 0974.053.739 960.000đ 47 Đặt mua
24 Viettel 0329.508.879 960.000đ 51 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Thần Tài Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3