Sim Taxi

Đầu số
Tất cả
Khoảng giá
STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0979.81.81.81 460.000.000đ 52 Đặt mua
2 Vinaphone 0911.058.058 28.000.000đ 37 Đặt mua
3 Viettel 0988.81.81.81 430.000.000đ 52 Đặt mua
4 Vinaphone 0847.660.660 3.160.000đ 43 Đặt mua
5 Vinaphone 0859.846.846 2.400.000đ 58 Đặt mua
6 Vinaphone 0825.617.617 2.690.000đ 43 Đặt mua
7 Vinaphone 0856.960.960 2.690.000đ 49 Đặt mua
8 Vinaphone 0823.376.376 3.160.000đ 45 Đặt mua
9 Vinaphone 0826.729.729 3.410.000đ 52 Đặt mua
10 Viettel 0326.89.89.89 138.000.000đ 62 Đặt mua
11 Vinaphone 0835.650.650 2.590.000đ 38 Đặt mua
12 Vinaphone 0822.763.763 3.450.000đ 44 Đặt mua
13 Vinaphone 0836.617.617 2.690.000đ 45 Đặt mua
14 Vinaphone 0859.645.645 1.920.000đ 52 Đặt mua
15 Vinaphone 0836.29.29.29 58.000.000đ 50 Đặt mua
16 Vinaphone 0827.763.763 2.590.000đ 49 Đặt mua
17 Vinaphone 0813.907.907 2.690.000đ 44 Đặt mua
18 Vinaphone 0826.875.875 2.690.000đ 56 Đặt mua
19 Vinaphone 0818.409.409 2.560.000đ 43 Đặt mua
20 Mobifone 0775.69.69.69 111.000.000đ 64 Đặt mua
21 Vinaphone 0837.325.325 2.690.000đ 38 Đặt mua
22 Vinaphone 0853.908.908 2.590.000đ 50 Đặt mua
23 Vinaphone 0813.106.106 3.090.000đ 26 Đặt mua
24 Mobifone 0789.42.42.42 25.500.000đ 42 Đặt mua

Bình luận