Sim Tam Hoa Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0764.66.6556 1.250.000đ 51 Đặt mua
2 Mobifone 078.999.0303 1.750.000đ 48 Đặt mua
3 Mobifone 0703.33.66.00 2.150.000đ 28 Đặt mua
4 Mobifone 0783.33.66.00 2.150.000đ 36 Đặt mua
5 Mobifone 0772.67.77.88 1.325.000đ 59 Đặt mua
6 Mobifone 0792.666.033 950.000đ 42 Đặt mua
7 Mobifone 078.666.9922 2.500.000đ 55 Đặt mua
8 Mobifone 078.333.9889 3.800.000đ 58 Đặt mua
9 Mobifone 0784.58.5558 750.000đ 55 Đặt mua
10 Mobifone 079.444.1881 1.000.000đ 46 Đặt mua
11 Mobifone 079.444.1188 2.500.000đ 46 Đặt mua
12 Mobifone 0708.33.3030 1.200.000đ 27 Đặt mua
13 Mobifone 078.666.2112 1.300.000đ 39 Đặt mua
14 Mobifone 079.777.9900 3.250.000đ 55 Đặt mua
15 Mobifone 079.444.3223 1.300.000đ 38 Đặt mua
16 Mobifone 07.9779.9955 2.310.000đ 67 Đặt mua
17 Mobifone 0792.66.6262 2.300.000đ 46 Đặt mua
18 Mobifone 0792.666.599 890.000đ 59 Đặt mua
19 Mobifone 078.333.8080 1.200.000đ 40 Đặt mua
20 Mobifone 076.555.8585 3.500.000đ 54 Đặt mua
21 Mobifone 079.888.9911 7.500.000đ 60 Đặt mua
22 Mobifone 079.444.5858 2.100.000đ 54 Đặt mua
23 Mobifone 0703.33.99.77 2.000.000đ 48 Đặt mua
24 Mobifone 07.9779.5559 2.200.000đ 63 Đặt mua

Bình luận