Sim Số Đối

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0937.140.041 770.000đ 29 Đặt mua
2 Mobifone 0937.902.209 1.690.000đ 41 Đặt mua
3 Mobifone 0899.789.987 7.200.000đ 74 Đặt mua
4 Mobifone 0908.052.250 1.400.000đ 31 Đặt mua
5 Mobifone 0937.029.920 1.287.500đ 41 Đặt mua
6 Mobifone 0937.607.706 1.212.500đ 45 Đặt mua
7 Mobifone 0937.569.965 1.212.500đ 59 Đặt mua
8 Mobifone 0901.675.576 1.212.500đ 46 Đặt mua
9 Mobifone 0908.027.720 1.287.500đ 35 Đặt mua
10 Mobifone 0899.793.397 1.362.500đ 64 Đặt mua
11 Mobifone 0937.697.796 1.362.500đ 63 Đặt mua
12 Mobifone 0908.72.55.27 1.100.000đ 45 Đặt mua
13 Mobifone 0707.318.813 1.680.000đ 38 Đặt mua
14 Vietnamobile 0564.109.901 700.000đ 35 Đặt mua
15 Vietnamobile 0587.812.218 700.000đ 42 Đặt mua
16 Vietnamobile 0563.579.975 700.000đ 56 Đặt mua
17 Vietnamobile 0586.485.584 700.000đ 53 Đặt mua
18 Mobifone 0707.356.653 1.680.000đ 42 Đặt mua
19 Mobifone 0707.824.428 1.330.000đ 42 Đặt mua
20 Mobifone 0784.651.156 1.680.000đ 43 Đặt mua
21 Vinaphone 0839.395.593 1.330.000đ 54 Đặt mua
22 Mobifone 0707.359.953 1.680.000đ 48 Đặt mua
23 Viettel 0385.581.185 1.330.000đ 44 Đặt mua
24 Mobifone 0786.493.394 1.330.000đ 53 Đặt mua

Bình luận