STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0969.154.078 19.000.000đ 49 Đặt mua
2 Vinaphone 0856.15.4078 10.700.000đ 44 Đặt mua
3 Mobifone 0931.15.4078 15.000.000đ 38 Đặt mua
4 Vinaphone 0948.13.49.53 10.000.000đ 46 Đặt mua
5 Mobifone 0936.77.4953 11.900.000đ 53 Đặt mua
6 Viettel 03.3939.4078 10.000.000đ 46 Đặt mua
7 Viettel 0984.78.49.53 10.800.000đ 57 Đặt mua
8 Viettel 0865.15.4078 17.100.000đ 44 Đặt mua
9 Vinaphone 0949.15.4078 14.400.000đ 47 Đặt mua
10 Vinaphone 082888.4078 13.500.000đ 53 Đặt mua
11 Viettel 0386.13.49.53 10.000.000đ 42 Đặt mua
12 Mobifone 0797.15.4078 10.600.000đ 48 Đặt mua
13 Vinaphone 0911.33.4078 14.000.000đ 36 Đặt mua
14 Viettel 0365.77.4953 18.000.000đ 49 Đặt mua
15 Mobifone 0703.654.078 13.950.000đ 40 Đặt mua
16 Mobifone 07.68.68.4078 16.900.000đ 54 Đặt mua
17 Vinaphone 0888.804.078 12.000.000đ 51 Đặt mua
18 Vinaphone 0837.77.4953 10.700.000đ 53 Đặt mua
19 Vinaphone 083888.4078 13.300.000đ 54 Đặt mua
20 Mobifone 078.247.4078 16.000.000đ 47 Đặt mua
21 Vinaphone 0946.77.49.53 13.000.000đ 54 Đặt mua
22 Vinaphone 0824.15.4078 10.800.000đ 39 Đặt mua
23 Viettel 0865.13.49.53 10.800.000đ 44 Đặt mua
24 Vinaphone 08.1800.4953 12.000.000đ 38 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Số Độc : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3