STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0363.23.4953 1.100.000đ 38 Đặt mua
2 Vinaphone 0856.7777.49 1.100.000đ 60 Đặt mua
3 Vinaphone 0819.7777.49 1.100.000đ 59 Đặt mua
4 Vinaphone 0913.70.4078 1.100.000đ 39 Đặt mua
5 Vinaphone 0836.7777.49 1.100.000đ 58 Đặt mua
6 Vinaphone 0916.37.4078 1.100.000đ 45 Đặt mua
7 Viettel 0968.91.4953 1.500.000đ 54 Đặt mua
8 Viettel 0961.57.4953 1.500.000đ 49 Đặt mua
9 Viettel 033.898.4078 1.850.000đ 50 Đặt mua
10 Viettel 0353.12.4078 1.400.000đ 33 Đặt mua
11 Viettel 0359.444.078 1.680.000đ 44 Đặt mua
12 Viettel 0328.644.078 1.600.000đ 42 Đặt mua
13 Viettel 0359.914.078 1.190.000đ 46 Đặt mua
14 Viettel 0866.15.4953 1.190.000đ 47 Đặt mua
15 Viettel 0326.694.078 1.320.000đ 45 Đặt mua
16 Viettel 0334.014.078 1.320.000đ 30 Đặt mua
17 Viettel 0326.024.078 1.050.000đ 32 Đặt mua
18 Viettel 0963.64.4953 1.950.000đ 49 Đặt mua
19 Viettel 0392.084.078 1.680.000đ 41 Đặt mua
20 Viettel 0358.524.078 1.320.000đ 42 Đặt mua
21 Viettel 0383.194.078 1.190.000đ 43 Đặt mua
22 Mobifone 0931.26.49.53 1.100.000đ 42 Đặt mua
23 Mobifone 0937.66.4953 1.287.500đ 52 Đặt mua
24 Mobifone 0933.46.4953 1.212.500đ 46 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Số Độc : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3