STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0325.734.078 700.000đ 39 Đặt mua
2 Mobifone 0908.61.4953 980.000đ 45 Đặt mua
3 Mobifone 0937.88.7749 735.000đ 62 Đặt mua
4 Mobifone 0937.11.77.49 840.000đ 48 Đặt mua
5 Mobifone 0908.6777.49 875.000đ 57 Đặt mua
6 Mobifone 0901.62.49.53 945.000đ 39 Đặt mua
7 Mobifone 0901.6777.49 840.000đ 50 Đặt mua
8 Mobifone 0931.22.77.49 770.000đ 44 Đặt mua
9 Mobifone 0937.45.49.53 945.000đ 49 Đặt mua
10 Mobifone 0933.42.49.53 945.000đ 42 Đặt mua
11 Mobifone 07722.777.49 980.000đ 52 Đặt mua
12 Mobifone 0764.47.4078 980.000đ 47 Đặt mua
13 Vinaphone 0825.28.4078 980.000đ 44 Đặt mua
14 Vietnamobile 0585.614.078 910.000đ 44 Đặt mua
15 Vietnamobile 0925.534.078 910.000đ 43 Đặt mua
16 Vietnamobile 0921.734.078 910.000đ 41 Đặt mua
17 Vietnamobile 0923.12.4953 700.000đ 38 Đặt mua
18 Vietnamobile 0565.284.078 840.000đ 45 Đặt mua
19 Vietnamobile 0921.904.078 700.000đ 40 Đặt mua
20 Vietnamobile 0921.964.078 700.000đ 46 Đặt mua
21 Vietnamobile 0564.394.078 700.000đ 46 Đặt mua
22 Viettel 034.223.4953 900.000đ 35 Đặt mua
23 iTelecom 0879.504.078 840.000đ 48 Đặt mua
24 Vinaphone 0822.19.7749 850.000đ 49 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Số Độc : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3