STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0862.000.878 960.000đ 39 Đặt mua
2 Viettel 0984.815.438 960.000đ 50 Đặt mua
3 Viettel 0865.873.878 960.000đ 60 Đặt mua
4 Viettel 0972.194.438 960.000đ 47 Đặt mua
5 Viettel 0961.908.438 960.000đ 48 Đặt mua
6 Viettel 0967.453.938 960.000đ 54 Đặt mua
7 Viettel 0344.138.838 960.000đ 42 Đặt mua
8 Viettel 0977.381.738 960.000đ 53 Đặt mua
9 Viettel 0332.077.738 960.000đ 40 Đặt mua
10 Viettel 0867.088.138 960.000đ 49 Đặt mua
11 Viettel 0868.537.778 960.000đ 59 Đặt mua
12 Viettel 0336.653.338 960.000đ 40 Đặt mua
13 Viettel 0967.869.938 960.000đ 65 Đặt mua
14 Viettel 0961.975.778 960.000đ 59 Đặt mua
15 Viettel 0985.614.838 960.000đ 52 Đặt mua
16 Viettel 0964.386.738 960.000đ 54 Đặt mua
17 Viettel 0865.784.078 960.000đ 53 Đặt mua
18 Viettel 0388.677.838 960.000đ 58 Đặt mua
19 Viettel 0961.333.978 960.000đ 49 Đặt mua
20 Viettel 0965.501.878 960.000đ 49 Đặt mua
21 Viettel 0971.838.738 960.000đ 54 Đặt mua
22 Viettel 0968.946.738 960.000đ 60 Đặt mua
23 Viettel 0397.271.878 960.000đ 52 Đặt mua
24 Viettel 0977.069.438 960.000đ 53 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Ông Địa : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3