STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 05227.33333 91.000.000đ 31 Đặt mua
2 Vietnamobile 092.66.00000 200.000.000đ 23 Đặt mua
3 Vietnamobile 058.37.44444 16.900.000đ 43 Đặt mua
4 Vietnamobile 05894.11111 35.000.000đ 31 Đặt mua
5 Vietnamobile 05683.77777 113.000.000đ 57 Đặt mua
6 Vietnamobile 09265.88888 900.000.000đ 62 Đặt mua
7 Vietnamobile 092.83.88888 1.450.000.000đ 62 Đặt mua
8 Vietnamobile 09250.11111 116.000.000đ 21 Đặt mua
9 Vietnamobile 092.83.66666 700.000.000đ 52 Đặt mua
10 Vietnamobile 05658.11111 56.000.000đ 29 Đặt mua
11 Vietnamobile 05880.11111 40.000.000đ 26 Đặt mua
12 Vietnamobile 09233.22222 288.350.000đ 27 Đặt mua
13 Vietnamobile 092.58.00000 85.000.000đ 24 Đặt mua
14 Vietnamobile 052.83.88888 190.000.000đ 58 Đặt mua
15 Vietnamobile 05889.33333 103.000.000đ 45 Đặt mua
16 Vietnamobile 05651.66666 150.000.000đ 47 Đặt mua
17 Vietnamobile 09234.22222 261.350.000đ 28 Đặt mua
18 Vietnamobile 05629.77777 97.800.000đ 57 Đặt mua
19 Vietnamobile 092.83.77777 380.000.000đ 57 Đặt mua
20 Vietnamobile 05878.22222 91.000.000đ 38 Đặt mua
21 Vietnamobile 05870.33333 79.000.000đ 35 Đặt mua
22 Vietnamobile 05664.11111 12.900.000đ 26 Đặt mua
23 Vietnamobile 092.33.77777 550.000.000đ 52 Đặt mua
24 Vietnamobile 092.75.77777 500.000.000đ 58 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Ngũ Quý : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3