STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0995.0.77777 135.000.000đ 58 Đặt mua
2 Gmobile 09972.77777 376.000.000đ 62 Đặt mua
3 Gmobile 0995.422222 210.000.000đ 37 Đặt mua
4 Gmobile 0994.822222 210.000.000đ 40 Đặt mua
5 Gmobile 09952.55555 376.000.000đ 50 Đặt mua
6 Gmobile 09948.77777 156.000.000đ 65 Đặt mua
7 Gmobile 0994.977777 113.000.000đ 66 Đặt mua
8 Gmobile 099.3499999 639.000.000đ 70 Đặt mua
9 Gmobile 09951.99999 1.060.000.000đ 69 Đặt mua
10 Gmobile 0994.022222 210.000.000đ 32 Đặt mua
11 Gmobile 099.3899999 1.890.000.000đ 74 Đặt mua
12 Gmobile 099.52.33333 121.000.000đ 40 Đặt mua
13 Gmobile 0993.144444 65.000.000đ 42 Đặt mua
14 Gmobile 09946.44444 85.500.000đ 48 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Ngũ Quý : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3