STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 05827.33333 77.400.000đ 37 Đặt mua
2 Vietnamobile 05845.66666 298.000.000đ 52 Đặt mua
3 Vietnamobile 05880.11111 37.400.000đ 26 Đặt mua
4 Vietnamobile 05844.00000 36.000.000đ 21 Đặt mua
5 Vietnamobile 05836.33333 112.000.000đ 37 Đặt mua
6 Vietnamobile 058.73.77777 56.800.000đ 58 Đặt mua
7 Vietnamobile 0565.344444 18.700.000đ 39 Đặt mua
8 Vietnamobile 05651.66666 143.000.000đ 47 Đặt mua
9 Vietnamobile 05889.33333 98.900.000đ 45 Đặt mua
10 Vietnamobile 05658.11111 51.300.000đ 29 Đặt mua
11 Vietnamobile 058.64.77777 15.100.000đ 58 Đặt mua
12 Vietnamobile 05234.11111 61.700.000đ 19 Đặt mua
13 Vietnamobile 052.83.88888 184.000.000đ 58 Đặt mua
14 Vietnamobile 05683.77777 109.000.000đ 57 Đặt mua
15 Vietnamobile 058.37.44444 15.900.000đ 43 Đặt mua
16 Vietnamobile 05228.77777 109.000.000đ 52 Đặt mua
17 Vietnamobile 05878.22222 81.200.000đ 38 Đặt mua
18 Vietnamobile 05693.77777 109.000.000đ 58 Đặt mua
19 Vietnamobile 05870.33333 72.300.000đ 35 Đặt mua
20 Vietnamobile 05894.11111 32.800.000đ 31 Đặt mua
21 Vietnamobile 056.35.44444 18.600.000đ 39 Đặt mua
22 Vietnamobile 05668.44444 56.400.000đ 45 Đặt mua
23 Vietnamobile 05839.22222 97.000.000đ 35 Đặt mua
24 Vietnamobile 05872.99999 176.000.000đ 67 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Ngũ Quý : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3