STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0352.188888 179.000.000đ 51 Đặt mua
2 Viettel 033.80.88888 350.000.000đ 54 Đặt mua
3 Viettel 037.26.77777 160.000.000đ 53 Đặt mua
4 Viettel 03433.88888 210.000.000đ 53 Đặt mua
5 Viettel 03358.77777 123.000.000đ 54 Đặt mua
6 Viettel 03328.99999 290.000.000đ 61 Đặt mua
7 Viettel 03362.55555 125.000.000đ 39 Đặt mua
8 Viettel 03368.66666 360.000.000đ 50 Đặt mua
9 Viettel 03952.99999 239.000.000đ 64 Đặt mua
10 Viettel 03638.99999 365.000.000đ 65 Đặt mua
11 Viettel 03290.88888 165.000.000đ 54 Đặt mua
12 Viettel 03933.77777 148.000.000đ 53 Đặt mua
13 Viettel 037.55.99999 360.000.000đ 65 Đặt mua
14 Viettel 03823.88888 220.000.000đ 56 Đặt mua
15 Viettel 03437.66666 1.850.000.000đ 47 Đặt mua
16 Viettel 03361.99999 388.000.000đ 58 Đặt mua
17 Viettel 03847.99999 168.000.000đ 67 Đặt mua
18 Viettel 03960.88888 150.000.000đ 58 Đặt mua
19 Viettel 03561.99999 278.000.000đ 60 Đặt mua
20 Viettel 03629.55555 117.000.000đ 45 Đặt mua
21 Viettel 03632.55555 117.000.000đ 39 Đặt mua
22 Viettel 03336.88888 650.000.000đ 55 Đặt mua
23 Viettel 03377.66666 160.000.000đ 50 Đặt mua
24 Viettel 03895.88888 250.000.000đ 65 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Ngũ Quý : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3