Sim Ngũ Quý Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.55555.712 2.200.000đ 43 Đặt mua
2 Mobifone 0774.99999.3 10.800.000đ 66 Đặt mua
3 Mobifone 0769.66666.1 9.890.000đ 53 Đặt mua
4 Mobifone 0774.99999.1 10.800.000đ 64 Đặt mua
5 Mobifone 0768.99999.0 18.000.000đ 66 Đặt mua
6 Mobifone 0772.66666.5 9.000.000đ 51 Đặt mua
7 Mobifone 0775.66666.1 8.890.000đ 50 Đặt mua
8 Mobifone 0703.66666.0 7.890.000đ 40 Đặt mua
9 Mobifone 0764.99999.6 14.400.000đ 68 Đặt mua
10 Mobifone 0779.66666.5 13.500.000đ 58 Đặt mua
11 Mobifone 0778.66666.5 9.000.000đ 57 Đặt mua
12 Mobifone 0703.77777.6 9.000.000đ 51 Đặt mua
13 Mobifone 0703.88888.4 6.300.000đ 54 Đặt mua
14 Mobifone 0764.66666.0 4.390.000đ 47 Đặt mua
15 Mobifone 0764.88888.7 6.300.000đ 64 Đặt mua
16 Mobifone 078.99999.83 25.200.000đ 71 Đặt mua
17 Mobifone 0778.77777.3 15.300.000đ 60 Đặt mua
18 Mobifone 0779.66666.1 11.700.000đ 54 Đặt mua
19 Mobifone 0773.77777.1 12.600.000đ 53 Đặt mua
20 Mobifone 078.99999.67 17.000.000đ 73 Đặt mua
21 Mobifone 0703.77777.0 5.250.000đ 45 Đặt mua
22 Mobifone 0773.66666.0 9.000.000đ 47 Đặt mua
23 Mobifone 0768.77777.1 5.400.000đ 57 Đặt mua
24 Mobifone 0774.99999.0 10.800.000đ 63 Đặt mua

Bình luận