Sim Năm Sinh 2015

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0974.03.10.15 449.000đ 30 Đặt mua
2 Viettel 0337.94.2015 650.000đ 34 Đặt mua
3 Viettel 0378.07.2015 540.000đ 33 Đặt mua
4 Viettel 0971.10.07.15 960.000đ 31 Đặt mua
5 Viettel 0354.99.2015 540.000đ 38 Đặt mua
6 Viettel 0385.48.2015 540.000đ 36 Đặt mua
7 Viettel 0355.81.2015 650.000đ 30 Đặt mua
8 Viettel 0984.18.03.15 700.000đ 39 Đặt mua
9 Viettel 0984.02.07.15 449.000đ 36 Đặt mua
10 Viettel 0978.23.02.15 450.000đ 37 Đặt mua
11 Viettel 0984.21.09.15 449.000đ 39 Đặt mua
12 Viettel 0365.33.2015 650.000đ 28 Đặt mua
13 Viettel 0353.19.2015 960.000đ 29 Đặt mua
14 Viettel 0366.91.2015 449.000đ 33 Đặt mua
15 Viettel 0328.49.2015 650.000đ 34 Đặt mua
16 Viettel 0336.41.2015 650.000đ 25 Đặt mua
17 Viettel 0972.03.10.15 449.000đ 28 Đặt mua
18 Viettel 0334.70.2015 540.000đ 25 Đặt mua
19 Viettel 0378.09.2015 540.000đ 35 Đặt mua
20 Viettel 0372.93.2015 540.000đ 32 Đặt mua
21 Viettel 0397.65.2015 540.000đ 38 Đặt mua
22 Viettel 0962.31.04.15 450.000đ 31 Đặt mua
23 Viettel 0356.90.2015 540.000đ 31 Đặt mua
24 Viettel 0363.42.2015 450.000đ 26 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2015 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3