Sim Năm Sinh 1993

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0352.09.06.93 450.000đ 37 Đặt mua
2 Viettel 0375.14.05.93 450.000đ 37 Đặt mua
3 Viettel 0362.15.09.93 450.000đ 38 Đặt mua
4 Viettel 0328.11.05.93 450.000đ 32 Đặt mua
5 Viettel 0358.29.08.93 450.000đ 47 Đặt mua
6 Viettel 0363.08.03.93 960.000đ 35 Đặt mua
7 Viettel 0377.08.05.93 450.000đ 42 Đặt mua
8 Viettel 0399.31.12.93 960.000đ 40 Đặt mua
9 Viettel 0377.31.06.93 960.000đ 39 Đặt mua
10 Viettel 0377.28.07.93 960.000đ 46 Đặt mua
11 Viettel 0354.03.06.93 449.000đ 33 Đặt mua
12 Viettel 0352.17.06.93 449.000đ 36 Đặt mua
13 Viettel 0334.01.06.93 450.000đ 29 Đặt mua
14 Viettel 0362.08.02.93 960.000đ 33 Đặt mua
15 Viettel 0392.15.01.93 450.000đ 33 Đặt mua
16 Viettel 0362.10.10.93 960.000đ 25 Đặt mua
17 Viettel 0397.21.10.93 450.000đ 35 Đặt mua
18 Viettel 0386.30.03.93 960.000đ 35 Đặt mua
19 Viettel 0386.18.07.93 450.000đ 45 Đặt mua
20 Viettel 0342.24.03.93 450.000đ 30 Đặt mua
21 Viettel 0365.10.09.93 960.000đ 36 Đặt mua
22 Viettel 0379.29.05.93 960.000đ 47 Đặt mua
23 Viettel 0372.22.02.93 960.000đ 30 Đặt mua
24 Viettel 0329.79.1993 3.000.000đ 52 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1993 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3