Giá từ:
Đến:
Dãy số không gồm:
Tổng điểm:
Tổng nút:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 097, quý khách nhập vào 097*
* Để tìm sim kết thúc bằng 1234, quý khách nhập vào *1234
* Để tìm sim bắt đầu bằng 097 và kết thúc bằng 1234, nhập vào 097*1234

Sim Năm Sinh 1984

Đầu số
Tất cả
Khoảng giá
STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1984 2.600.000 38 Đặt mua
2 Mobifone 0778.95.1984 2.130.000 58 Đặt mua
3 Viettel 0386.92.1984 1.830.000 50 Đặt mua
4 Mobifone 0786.64.1984 1.830.000 53 Đặt mua
5 Mobifone 0767.39.1984 1.830.000 54 Đặt mua
6 Mobifone 0769.74.1984 1.830.000 55 Đặt mua
7 Mobifone 0937.23.09.84 1.330.000 45 Đặt mua
8 Viettel 0352.51.1984 1.830.000 38 Đặt mua
9 Viettel 0353.70.1984 1.180.000 40 Đặt mua
10 Mobifone 0908.30.06.84 2.050.000 38 Đặt mua
11 Mobifone 0796.09.1984 1.830.000 53 Đặt mua
12 Mobifone 0707.87.1984 2.600.000 51 Đặt mua
13 Mobifone 0784.34.1984 1.830.000 48 Đặt mua
14 Viettel 0385.39.1984 1.830.000 50 Đặt mua
15 Viettel 0333.07.12.84 1.830.000 31 Đặt mua
16 Mobifone 0786.03.1984 1.830.000 46 Đặt mua
17 Mobifone 0774.17.1984 1.830.000 48 Đặt mua
18 Vinaphone 0853.41.1984 1.830.000 43 Đặt mua
19 Mobifone 0707.83.1984 2.600.000 47 Đặt mua
20 Viettel 0353.97.1984 1.830.000 49 Đặt mua
21 Mobifone 0796.03.1984 1.830.000 47 Đặt mua
22 Mobifone 0707.85.1984 2.600.000 49 Đặt mua
23 Viettel 0353.47.1984 1.830.000 44 Đặt mua
24 Mobifone 0777.93.1984 3.000.000 55 Đặt mua
25 Mobifone 0786.67.1984 1.680.000 56 Đặt mua
26 Viettel 0385.44.1984 1.830.000 46 Đặt mua
27 Mobifone 0797.66.1984 2.130.000 57 Đặt mua
28 Viettel 0355.13.1984 1.830.000 39 Đặt mua
29 Viettel 0393.31.1984 1.830.000 41 Đặt mua
30 Mobifone 0708.89.1984 2.130.000 54 Đặt mua
31 Viettel 0352.84.1984 1.830.000 44 Đặt mua
32 Mobifone 0797.71.1984 1.830.000 53 Đặt mua
33 Mobifone 0769.60.1984 1.180.000 50 Đặt mua
34 Vinaphone 0914.28.03.84 1.600.000 39 Đặt mua
35 Mobifone 0704.41.1984 1.830.000 38 Đặt mua
36 Viettel 0353.21.1984 1.830.000 36 Đặt mua
37 Mobifone 0764.98.1984 1.830.000 56 Đặt mua
38 Mobifone 0785.96.1984 1.830.000 57 Đặt mua
39 Vinaphone 0829.63.1984 1.830.000 50 Đặt mua
40 Mobifone 0933.18.02.84 1.330.000 38 Đặt mua
41 Mobifone 0786.06.1984 1.830.000 49 Đặt mua
42 Viettel 0352.73.1984 1.830.000 42 Đặt mua
43 Mobifone 0762.15.1984 1.830.000 43 Đặt mua
44 Mobifone 0798.22.1984 2.130.000 50 Đặt mua
45 Mobifone 0795.04.1984 1.830.000 47 Đặt mua
46 Mobifone 0786.04.1984 1.830.000 47 Đặt mua
47 Mobifone 0785.99.1984 2.130.000 60 Đặt mua
48 Viettel 0333.07.08.84 1.830.000 36 Đặt mua
49 Mobifone 0777.95.1984 3.000.000 57 Đặt mua
50 Mobifone 0786.01.1984 1.830.000 44 Đặt mua
DMCA.com Protection Status