Sim Năm Sinh 1968

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0386.101.968 800.000đ 42 Đặt mua
2 Viettel 0354.561.968 450.000đ 47 Đặt mua
3 Viettel 0366.761.968 449.000đ 52 Đặt mua
4 Viettel 0867.081.968 960.000đ 53 Đặt mua
5 Viettel 0375.391.968 449.000đ 51 Đặt mua
6 Viettel 0867.461.968 800.000đ 55 Đặt mua
7 Viettel 0369.201.968 800.000đ 44 Đặt mua
8 Viettel 0375.741.968 800.000đ 50 Đặt mua
9 Viettel 0971.501.968 3.600.000đ 46 Đặt mua
10 Viettel 0979.48.1968 2.700.000đ 61 Đặt mua
11 Viettel 0973.701.968 3.600.000đ 50 Đặt mua
12 Viettel 0965.80.1968 2.700.000đ 52 Đặt mua
13 Viettel 08.6979.1968 5.400.000đ 63 Đặt mua
14 Viettel 0865.771.968 2.700.000đ 57 Đặt mua
15 Viettel 0969.451.968 2.700.000đ 57 Đặt mua
16 Viettel 0865.291.968 2.700.000đ 54 Đặt mua
17 Viettel 0962.671.968 4.500.000đ 54 Đặt mua
18 Viettel 0974.901.968 2.700.000đ 53 Đặt mua
19 Viettel 0865.951.968 2.700.000đ 57 Đặt mua
20 Viettel 0866.861.968 7.200.000đ 58 Đặt mua
21 Viettel 0862.191.968 2.700.000đ 50 Đặt mua
22 Viettel 0964.001.968 2.700.000đ 43 Đặt mua
23 Viettel 0974.941.968 2.700.000đ 57 Đặt mua
24 Viettel 0973.301.968 3.600.000đ 46 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1968 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3