STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.55555.712 2.200.000đ 43 Đặt mua
2 Vinaphone 0911.058.058 28.000.000đ 37 Đặt mua
3 Vinaphone 0915.77.00.55 7.500.000đ 39 Đặt mua
4 Vinaphone 0856.00.3333 35.000.000đ 31 Đặt mua
5 Vinaphone 0942.91.7227 770.000đ 43 Đặt mua
6 Vinaphone 0888.380.558 700.000đ 53 Đặt mua
7 Vinaphone 0834.557.930 560.000đ 44 Đặt mua
8 Vinaphone 0888.79.18.69 700.000đ 64 Đặt mua
9 Vinaphone 0949.47.51.91 580.000đ 49 Đặt mua
10 Vinaphone 0888.48.38.53 700.000đ 55 Đặt mua
11 Vinaphone 08.880.883.85 1.100.000đ 56 Đặt mua
12 Vinaphone 0949.49.8815 670.000đ 57 Đặt mua
13 Vinaphone 0949.39.1770 580.000đ 49 Đặt mua
14 Vinaphone 0949.338.479 1.100.000đ 56 Đặt mua
15 Vinaphone 0859.42.7939 980.000đ 56 Đặt mua
16 Vinaphone 0949.49.26.39 740.000đ 55 Đặt mua
17 Vinaphone 0819.71.71.79 1.830.000đ 50 Đặt mua
18 Vinaphone 0888.65.69.37 740.000đ 60 Đặt mua
19 Vinaphone 08.882.889.32 740.000đ 56 Đặt mua
20 Vinaphone 0829.30.7676 810.000đ 48 Đặt mua
21 Vinaphone 0818.00.44.22 2.900.000đ 29 Đặt mua
22 Vinaphone 0888.79.34.18 600.000đ 56 Đặt mua
23 Vinaphone 0888.65.96.65 740.000đ 61 Đặt mua
24 Vinaphone 0888.78.38.30 770.000đ 53 Đặt mua

Bình luận