STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 092.186.7777 105.000.000đ 54 Đặt mua
2 Vietnamobile 0587.828.828 4.000.000đ 56 Đặt mua
3 Vietnamobile 0583.311.888 6.000.000đ 45 Đặt mua
4 Vietnamobile 0922.688.444 3.000.000đ 47 Đặt mua
5 Vietnamobile 0565.900.999 34.000.000đ 52 Đặt mua
6 Vietnamobile 0585.253.456 2.500.000đ 43 Đặt mua
7 Vietnamobile 0929.603.555 15.000.000đ 44 Đặt mua
8 Vietnamobile 0928.066.266 4.000.000đ 45 Đặt mua
9 Vietnamobile 0582.965.999 2.500.000đ 62 Đặt mua
10 Vietnamobile 0563.236.323 3.000.000đ 33 Đặt mua
11 Vietnamobile 0566.685.558 4.500.000đ 54 Đặt mua
12 Vietnamobile 0587.22.5678 3.000.000đ 50 Đặt mua
13 Vietnamobile 0929.63.8989 5.000.000đ 63 Đặt mua
14 Vietnamobile 0568.925.999 3.500.000đ 62 Đặt mua
15 Vietnamobile 0522.292.666 5.000.000đ 40 Đặt mua
16 Vietnamobile 0927.771.992 8.000.000đ 53 Đặt mua
17 Vietnamobile 0568.885.885 7.000.000đ 61 Đặt mua
18 Vietnamobile 0923.636.262 4.000.000đ 39 Đặt mua
19 Vietnamobile 09.26.36.26.26 38.000.000đ 42 Đặt mua
20 Vietnamobile 0927.770.111 3.000.000đ 35 Đặt mua
21 Vietnamobile 0588.388.288 13.000.000đ 58 Đặt mua
22 Vietnamobile 0922.291.119 9.000.000đ 36 Đặt mua
23 Vietnamobile 0924.592.666 4.000.000đ 49 Đặt mua
24 Vietnamobile 0929.66.6226 10.000.000đ 48 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Mobifone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3