STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 092.186.7777 105.000.000đ 54 Đặt mua
2 iTelecom 0879.78.78.78 540.350.000đ 69 Đặt mua
3 iTelecom 0879.39.39.39 711.350.000đ 60 Đặt mua
4 iTelecom 0879.79.3333 270.350.000đ 52 Đặt mua
5 Vietnamobile 0929.339.889 29.000.000đ 60 Đặt mua
6 Vietnamobile 0925.12.12.12 88.000.000đ 25 Đặt mua
7 Vietnamobile 09.29.11.1983 8.000.000đ 43 Đặt mua
8 Vietnamobile 09.22.12.12.12 199.000.000đ 22 Đặt mua
9 Vietnamobile 09.29.03.1983 8.000.000đ 44 Đặt mua
10 Vietnamobile 09.29.11.1984 8.000.000đ 44 Đặt mua
11 iTelecom 087.88888.79 79.000.000đ 71 Đặt mua
12 iTelecom 087.88888.39 59.000.000đ 67 Đặt mua
13 Vietnamobile 0567.866668 58.000.000đ 58 Đặt mua
14 Vietnamobile 0929.59.59.59 390.000.000đ 62 Đặt mua
15 iTelecom 0872.544.866 740.000đ 50 Đặt mua
16 iTelecom 0876.045.866 700.000đ 50 Đặt mua
17 iTelecom 0874.98.1993 2.600.000đ 58 Đặt mua
18 iTelecom 0872.047.866 700.000đ 48 Đặt mua
19 Vietnamobile 0926.07.37.37 3.300.000đ 44 Đặt mua
20 Vietnamobile 0926.22.44.11 1.287.500đ 31 Đặt mua
21 Vietnamobile 0928.00.67.67 2.250.000đ 45 Đặt mua
22 Vietnamobile 0926.19.15.15 1.450.000đ 39 Đặt mua
23 Vietnamobile 0928.07.59.59 2.050.000đ 54 Đặt mua
24 Vietnamobile 0926.00.11.88 13.000.000đ 35 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Mobifone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3