STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Reddi 0559.031.368 3.500.000đ 40 Đặt mua
2 Reddi 0559.30.9999 40.500.000đ 58 Đặt mua
3 Reddi 0559.31.3939 3.000.000đ 47 Đặt mua
4 Reddi 0559.13.6969 3.000.000đ 53 Đặt mua
5 Reddi 0559.16.16.16 32.500.000đ 40 Đặt mua
6 Reddi 0559.222.999 48.500.000đ 52 Đặt mua
7 Reddi 0559.88888.7 14.600.000đ 66 Đặt mua
8 Reddi 0559.633.999 7.000.000đ 58 Đặt mua
9 Reddi 0559.27.5555 24.500.000đ 48 Đặt mua
10 Reddi 0559.78.6666 35.700.000đ 58 Đặt mua
11 Reddi 0559.921.368 3.500.000đ 48 Đặt mua
12 Reddi 0559.99.3333 68.000.000đ 49 Đặt mua
13 Reddi 0559.188.686 6.500.000đ 56 Đặt mua
14 Reddi 0559.096.868 4.000.000đ 56 Đặt mua
15 Reddi 0559.40.7777 27.100.000đ 51 Đặt mua
16 Reddi 05.5986.5986 4.300.000đ 61 Đặt mua
17 Reddi 0559.96.5555 27.700.000đ 54 Đặt mua
18 Reddi 0559.97.6666 46.000.000đ 59 Đặt mua
19 Reddi 0559.62.7777 22.900.000đ 55 Đặt mua
20 Reddi 0559.61.62.63 6.500.000đ 43 Đặt mua
21 Reddi 0559.27.6666 27.700.000đ 52 Đặt mua
22 Reddi 0559.93.9898 4.000.000đ 65 Đặt mua
23 Reddi 0559.73.9898 3.000.000đ 63 Đặt mua
24 Reddi 0559.11.7979 4.000.000đ 53 Đặt mua

Bình luận