STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.11.77.22 1.700.000đ 30 Đặt mua
2 Mobifone 0704.45.8181 1.200.000đ 38 Đặt mua
3 Mobifone 0789.92.9988 1.800.000đ 69 Đặt mua
4 Mobifone 078.999.5577 4.000.000đ 66 Đặt mua
5 Mobifone 079.444.8585 1.200.000đ 54 Đặt mua
6 Mobifone 070.333.8008 1.200.000đ 32 Đặt mua
7 Mobifone 07.8999.7444 2.050.000đ 61 Đặt mua
8 Mobifone 0798.85.7997 1.300.000đ 69 Đặt mua
9 Mobifone 07.0440.5959 1.150.000đ 43 Đặt mua
10 Mobifone 0703.334.111 1.300.000đ 23 Đặt mua
11 Mobifone 078.999.000.6 2.900.000đ 48 Đặt mua
12 Mobifone 0797.17.3355 800.000đ 47 Đặt mua
13 Mobifone 0703.11.6262 2.100.000đ 28 Đặt mua
14 Mobifone 078.333.666.2 2.000.000đ 44 Đặt mua
15 Mobifone 078.666.9119 1.500.000đ 53 Đặt mua
16 Mobifone 07.9998.8282 1.500.000đ 62 Đặt mua
17 Mobifone 079.777.1155 4.000.000đ 49 Đặt mua
18 Mobifone 0797.17.3232 800.000đ 41 Đặt mua
19 Mobifone 079.4447.222 2.250.000đ 41 Đặt mua
20 Mobifone 0765.22.11.88 2.500.000đ 40 Đặt mua
21 Mobifone 078.3223332 1.600.000đ 33 Đặt mua
22 Mobifone 0703.22.88.11 2.500.000đ 32 Đặt mua
23 Mobifone 078.368.4343 1.000.000đ 46 Đặt mua
24 Mobifone 0798.58.5353 650.000đ 53 Đặt mua

Bình luận