STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0993.157.268 700.000đ 50 Đặt mua
2 Gmobile 0993.679.776 630.000đ 63 Đặt mua
3 Gmobile 0993.95.88.79 770.000đ 67 Đặt mua
4 Gmobile 05.993.999.57 770.000đ 65 Đặt mua
5 Gmobile 0599.3579.68 1.830.000đ 61 Đặt mua
6 Gmobile 0598.1999.57 630.000đ 62 Đặt mua
7 Gmobile 0996.224.929 630.000đ 52 Đặt mua
8 Gmobile 0598.1998.70 600.000đ 56 Đặt mua
9 Gmobile 0993.959.767 700.000đ 64 Đặt mua
10 Gmobile 0993.959.662 770.000đ 58 Đặt mua
11 Gmobile 05.993.999.63 770.000đ 62 Đặt mua
12 Gmobile 0598.1998.42 600.000đ 55 Đặt mua
13 Gmobile 05.993.999.76 770.000đ 66 Đặt mua
14 Gmobile 0995.24.06.79 910.000đ 51 Đặt mua
15 Gmobile 0993.677.012 700.000đ 44 Đặt mua
16 Gmobile 0993.676.196 630.000đ 56 Đặt mua
17 Gmobile 0598.1999.80 630.000đ 58 Đặt mua
18 Gmobile 0996.239.858 600.000đ 59 Đặt mua
19 Gmobile 0598.1999.58 630.000đ 63 Đặt mua
20 Gmobile 0598.1998.97 600.000đ 65 Đặt mua
21 Gmobile 05.993.999.42 770.000đ 59 Đặt mua
22 Gmobile 0995.538.000 700.000đ 39 Đặt mua
23 Gmobile 0993.959.828 840.000đ 62 Đặt mua
24 Gmobile 0993.95.97.69 630.000đ 66 Đặt mua

Bình luận