STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 078.99999.21 8.440.000đ 63 Đặt mua
2 Mobifone 0795.660.999 4.500.000đ 60 Đặt mua
3 Mobifone 0776.13.1999 4.840.000đ 52 Đặt mua
4 Mobifone 0799.99.8383 13.500.000đ 65 Đặt mua
5 Mobifone 0798.006.888 4.500.000đ 54 Đặt mua
6 Mobifone 0766.727.888 3.720.000đ 59 Đặt mua
7 Mobifone 0796.700.999 3.600.000đ 56 Đặt mua
8 Mobifone 0764.88888.1 6.190.000đ 58 Đặt mua
9 Mobifone 0769.16.0000 4.500.000đ 29 Đặt mua
10 Mobifone 0708.024.999 3.840.000đ 48 Đặt mua
11 Mobifone 0776.11.11.15 4.500.000đ 30 Đặt mua
12 Mobifone 070.888.666.9 5.060.000đ 58 Đặt mua
13 Mobifone 0706.991.888 4.500.000đ 56 Đặt mua
14 Mobifone 0774.31.6666 26.800.000đ 46 Đặt mua
15 Mobifone 0769.72.1111 6.750.000đ 35 Đặt mua
16 Mobifone 0772.66666.5 8.440.000đ 51 Đặt mua
17 Mobifone 0703.336.668 14.600.000đ 42 Đặt mua
18 Mobifone 0708.69.8989 2.640.000đ 64 Đặt mua
19 Mobifone 0704.95.6666 28.000.000đ 49 Đặt mua
20 Mobifone 0937.89.3333 238.000.000đ 48 Đặt mua
21 Mobifone 0783.74.6666 26.800.000đ 53 Đặt mua
22 Mobifone 0774.43.6666 29.000.000đ 49 Đặt mua
23 Mobifone 0792.224.777 2.640.000đ 47 Đặt mua
24 Mobifone 0764.35.6666 28.000.000đ 49 Đặt mua

Bình luận

TOP 30 tìm kiếm mới

Thống kê từ khóa được tìm kiếm mới nhất tại 1bid.vn

Mã MD5 của Sim Mobifone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3