STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.55.2222 41.000.000đ 39 Đặt mua
2 iTelecom 0876.26.3333 35.000.000đ 41 Đặt mua
3 iTelecom 0876.67.5555 62.000.000đ 54 Đặt mua
4 iTelecom 0876.72.7777 50.000.000đ 58 Đặt mua
5 iTelecom 0876.61.9999 107.000.000đ 64 Đặt mua
6 iTelecom 0876.85.9999 98.000.000đ 70 Đặt mua
7 iTelecom 0876.67.6666 125.000.000đ 58 Đặt mua
8 iTelecom 0876.78.1111 26.000.000đ 40 Đặt mua
9 iTelecom 0876.667.999 41.000.000đ 67 Đặt mua
10 iTelecom 0876.95.8888 98.000.000đ 67 Đặt mua
11 iTelecom 0876.22.6789 50.000.000đ 55 Đặt mua
12 iTelecom 08767.22222 89.000.000đ 38 Đặt mua
13 iTelecom 08769.33333 98.000.000đ 45 Đặt mua
14 iTelecom 0876.95.95.95 59.000.000đ 63 Đặt mua
15 iTelecom 0876.91.9999 98.000.000đ 67 Đặt mua
16 iTelecom 0876.73.7777 50.000.000đ 59 Đặt mua
17 iTelecom 0876.78.6789 80.000.000đ 66 Đặt mua
18 iTelecom 0876.73.6666 43.000.000đ 55 Đặt mua
19 iTelecom 0876.67.2222 35.000.000đ 42 Đặt mua
20 iTelecom 0876.33.6666 80.000.000đ 51 Đặt mua
21 iTelecom 0876.36.2222 26.000.000đ 38 Đặt mua
22 iTelecom 0879.53.53.53 19.000.000đ 48 Đặt mua
23 iTelecom 0876.93.9999 107.000.000đ 69 Đặt mua
24 iTelecom 0876.234.888 26.000.000đ 54 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Mobifone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3