STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.345.1212 1.800.000đ 34 Đặt mua
2 Mobifone 0798.18.2828 2.300.000đ 53 Đặt mua
3 Mobifone 078.666.111.3 1.950.000đ 39 Đặt mua
4 Mobifone 079.345.9595 1.750.000đ 56 Đặt mua
5 Mobifone 0784.11.1515 800.000đ 33 Đặt mua
6 Mobifone 078.666.000.9 1.800.000đ 42 Đặt mua
7 Mobifone 0707.78.0123 2.200.000đ 35 Đặt mua
8 Mobifone 0703.16.9797 900.000đ 49 Đặt mua
9 Mobifone 0798.18.4884 900.000đ 57 Đặt mua
10 Mobifone 07.8333.7444 1.500.000đ 43 Đặt mua
11 Mobifone 07.69.69.69.03 2.500.000đ 55 Đặt mua
12 Mobifone 0783.22.6996 950.000đ 52 Đặt mua
13 Mobifone 0783.22.11.55 2.500.000đ 34 Đặt mua
14 Mobifone 078.666.0202 1.300.000đ 37 Đặt mua
15 Mobifone 079.345.3377 950.000đ 48 Đặt mua
16 Mobifone 078.353.6886 2.300.000đ 54 Đặt mua
17 Mobifone 0703.22.9889 1.400.000đ 48 Đặt mua
18 Mobifone 078.666.5775 1.150.000đ 57 Đặt mua
19 Mobifone 0784.58.5252 1.000.000đ 46 Đặt mua
20 Mobifone 079.777.222.8 4.650.000đ 51 Đặt mua
21 Mobifone 0789.91.2255 950.000đ 48 Đặt mua
22 Mobifone 07.67.67.67.51 5.900.000đ 52 Đặt mua
23 Mobifone 070.333.1991 4.600.000đ 36 Đặt mua
24 Mobifone 07.6868.2266 1.700.000đ 51 Đặt mua

Bình luận