STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07.6868.2277 1.900.000đ 53 Đặt mua
2 Mobifone 078.666.7711 2.900.000đ 49 Đặt mua
3 Mobifone 0898.87.1919 1.800.000đ 60 Đặt mua
4 Mobifone 079.444.1881 1.000.000đ 46 Đặt mua
5 Mobifone 0798.58.2626 1.000.000đ 53 Đặt mua
6 Mobifone 078.666.4488 2.500.000đ 57 Đặt mua
7 Mobifone 0708.65.5577 750.000đ 50 Đặt mua
8 Mobifone 0707.75.2929 1.300.000đ 48 Đặt mua
9 Mobifone 0798.99.3535 1.100.000đ 58 Đặt mua
10 Mobifone 0783.68.63.68 2.800.000đ 55 Đặt mua
11 Mobifone 0898.87.1771 910.000đ 56 Đặt mua
12 Mobifone 078.333.9559 1.190.000đ 52 Đặt mua
13 Mobifone 07.69.69.69.71 1.800.000đ 60 Đặt mua
14 Mobifone 079.818.8855 945.000đ 59 Đặt mua
15 Mobifone 07.68.68.68.26 5.000.000đ 57 Đặt mua
16 Mobifone 07.69.69.69.12 2.500.000đ 55 Đặt mua
17 Mobifone 0703.32.8787 1.200.000đ 45 Đặt mua
18 Mobifone 07.6969.6767 4.500.000đ 63 Đặt mua
19 Mobifone 0789.92.1717 1.200.000đ 51 Đặt mua
20 Mobifone 079.777.555.6 2.500.000đ 58 Đặt mua
21 Mobifone 079.777.9292 2.000.000đ 59 Đặt mua
22 Mobifone 0703.11.99.55 2.500.000đ 40 Đặt mua
23 Mobifone 0708.33.77.66 2.250.000đ 47 Đặt mua
24 Mobifone 0703.11.77.33 1.500.000đ 32 Đặt mua

Bình luận