STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0708.31.3377 800.000đ 39 Đặt mua
2 Mobifone 078.3339.444 1.600.000đ 45 Đặt mua
3 Mobifone 07.0333.7111 1.500.000đ 26 Đặt mua
4 Mobifone 0703.23.6767 800.000đ 41 Đặt mua
5 Mobifone 0708.31.0077 1.100.000đ 33 Đặt mua
6 Mobifone 0707.74.5588 1.700.000đ 51 Đặt mua
7 Mobifone 0789.91.8585 1.300.000đ 60 Đặt mua
8 Mobifone 0786.77.9669 1.287.500đ 65 Đặt mua
9 Mobifone 078.333.5252 1.150.000đ 38 Đặt mua
10 Mobifone 0783.22.8778 1.150.000đ 52 Đặt mua
11 Mobifone 078.666.7722 2.900.000đ 51 Đặt mua
12 Mobifone 0792.66.6776 1.350.000đ 56 Đặt mua
13 Mobifone 078.666.000.3 1.500.000đ 36 Đặt mua
14 Mobifone 078.666.222.4 1.200.000đ 43 Đặt mua
15 Mobifone 079.888.6644 2.900.000đ 60 Đặt mua
16 Mobifone 078.345.7778 1.100.000đ 56 Đặt mua
17 Mobifone 0703.27.1234 2.300.000đ 29 Đặt mua
18 Mobifone 0783.22.7337 950.000đ 42 Đặt mua
19 Mobifone 0789.91.7575 1.200.000đ 58 Đặt mua
20 Mobifone 0703.22.77.55 2.250.000đ 38 Đặt mua
21 Mobifone 0783.22.5445 850.000đ 40 Đặt mua
22 Mobifone 0707.75.2626 1.200.000đ 42 Đặt mua
23 Mobifone 0703.22.4646 1.050.000đ 34 Đặt mua
24 Mobifone 079.888.5544 2.900.000đ 58 Đặt mua

Bình luận