STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.444.3366 2.500.000đ 46 Đặt mua
2 Mobifone 0703.26.9898 1.450.000đ 52 Đặt mua
3 Mobifone 070.3339.444 1.600.000đ 37 Đặt mua
4 Mobifone 079.444.2211 2.300.000đ 34 Đặt mua
5 Mobifone 079.777.555.9 4.050.000đ 61 Đặt mua
6 Mobifone 079.868.5588 2.300.000đ 64 Đặt mua
7 Mobifone 07.9779.9559 2.900.000đ 67 Đặt mua
8 Mobifone 078.357.6767 1.600.000đ 56 Đặt mua
9 Mobifone 076.444.9898 1.500.000đ 59 Đặt mua
10 Mobifone 079.777.1199 6.600.000đ 57 Đặt mua
11 Mobifone 0784.33.66.11 2.050.000đ 39 Đặt mua
12 Mobifone 0797.37.8877 1.400.000đ 63 Đặt mua
13 Mobifone 0783.53.5885 900.000đ 52 Đặt mua
14 Mobifone 0783.22.0022 3.200.000đ 26 Đặt mua
15 Mobifone 0792.666.722 850.000đ 47 Đặt mua
16 Mobifone 07.6868.6464 4.500.000đ 55 Đặt mua
17 Mobifone 0797.37.8778 1.600.000đ 63 Đặt mua
18 Mobifone 079.777.999.5 2.800.000đ 69 Đặt mua
19 Mobifone 0707.79.6677 1.700.000đ 56 Đặt mua
20 Mobifone 078.333.9119 1.150.000đ 44 Đặt mua
21 Mobifone 0792.55.88.66 9.500.000đ 56 Đặt mua
22 Mobifone 078.999.2121 1.750.000đ 48 Đặt mua
23 Mobifone 0767.789.678 5.500.000đ 65 Đặt mua
24 Mobifone 07834.555.99 1.350.000đ 55 Đặt mua

Bình luận