STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0936.97.9999 666.000.000đ 70 Đặt mua
2 Mobifone 0907.77.3333 255.000.000đ 42 Đặt mua
3 Mobifone 0903.000.111 179.000.000đ 15 Đặt mua
4 Mobifone 0904.33.9999 555.000.000đ 55 Đặt mua
5 Mobifone 0908.977.999 110.000.000đ 67 Đặt mua
6 Mobifone 09.39.38.79.79 199.000.000đ 64 Đặt mua
7 Mobifone 0939.96.96.96 279.000.000đ 66 Đặt mua
8 Mobifone 0909.898.999 456.000.000đ 70 Đặt mua
9 Mobifone 0936.76.9999 410.000.000đ 67 Đặt mua
10 Mobifone 0908.63.6666 345.000.000đ 50 Đặt mua
11 Mobifone 0937.22.6789 123.000.000đ 53 Đặt mua
12 Mobifone 0909.090.090 666.000.000đ 36 Đặt mua
13 Mobifone 0933.988889 155.000.000đ 65 Đặt mua
14 Mobifone 0902.111.777 128.000.000đ 35 Đặt mua
15 Mobifone 0939.7777.99 199.000.000đ 67 Đặt mua
16 Mobifone 0938.56.7777 199.000.000đ 59 Đặt mua
17 Mobifone 0909.22.77.99 155.000.000đ 54 Đặt mua
18 Mobifone 0901.63.6789 129.000.000đ 49 Đặt mua
19 Mobifone 0935.999.333 112.000.000đ 53 Đặt mua
20 Mobifone 0903.27.9999 399.000.000đ 57 Đặt mua
21 Mobifone 0909.58.9999 888.000.000đ 67 Đặt mua
22 Mobifone 0935.33.6666 368.000.000đ 47 Đặt mua
23 Mobifone 0909.12.9999 888.000.000đ 57 Đặt mua
24 Mobifone 090.7757777 279.000.000đ 56 Đặt mua

Bình luận