STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0785.29.29.29 55.000.000đ 53 Đặt mua
2 Mobifone 077.38.00000 50.000.000đ 25 Đặt mua
3 Mobifone 0765.97.8888 65.000.000đ 66 Đặt mua
4 Mobifone 0773.19.19.19 55.000.000đ 47 Đặt mua
5 Mobifone 0775.70.70.70 50.000.000đ 40 Đặt mua
6 Mobifone 0785.79.6789 50.000.000đ 66 Đặt mua
7 Mobifone 079.401.8888 55.000.000đ 53 Đặt mua
8 Mobifone 07.789.00000 50.000.000đ 31 Đặt mua
9 Mobifone 0777.63.63.63 70.000.000đ 48 Đặt mua
10 Mobifone 076.551.9999 90.000.000đ 60 Đặt mua
11 Mobifone 0778.09.09.09 55.000.000đ 49 Đặt mua
12 Mobifone 077.666666.2 65.000.000đ 52 Đặt mua
13 Mobifone 0764.07.07.07 50.000.000đ 38 Đặt mua
14 Mobifone 0767.73.73.73 50.000.000đ 50 Đặt mua
15 Mobifone 0774.08.9999 65.000.000đ 62 Đặt mua
16 Mobifone 0775.777.888 90.000.000đ 64 Đặt mua
17 Mobifone 0769.95.95.95 50.000.000đ 64 Đặt mua
18 Mobifone 0793.82.82.82 50.000.000đ 49 Đặt mua
19 Mobifone 0703.08.08.08 65.000.000đ 34 Đặt mua
20 Mobifone 076.405.9999 55.000.000đ 58 Đặt mua
21 Mobifone 0707.86.86.68 50.000.000đ 56 Đặt mua
22 Mobifone 0774.688.688 50.000.000đ 62 Đặt mua
23 Mobifone 0795.39.5555 50.000.000đ 53 Đặt mua
24 Mobifone 0789.76.76.76 70.000.000đ 63 Đặt mua

Bình luận