STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0929.00.9898 48.000.000đ 54 Đặt mua
2 Vietnamobile 0583.222.666 25.000.000đ 40 Đặt mua
3 Vietnamobile 0567.196.196 29.000.000đ 50 Đặt mua
4 Vietnamobile 0929.225.777 29.000.000đ 50 Đặt mua
5 Vietnamobile 05.88.99.66.99 22.000.000đ 69 Đặt mua
6 Vietnamobile 0588.388.988 23.000.000đ 65 Đặt mua
7 Vietnamobile 0928.23.1111 33.000.000đ 28 Đặt mua
8 Vietnamobile 0929.402.468 29.000.000đ 44 Đặt mua
9 Vietnamobile 0925.2468.68 20.000.000đ 50 Đặt mua
10 Vietnamobile 0583.889.889 27.000.000đ 66 Đặt mua
11 Vietnamobile 09.26.96.26.26 30.000.000đ 48 Đặt mua
12 Vietnamobile 058.20.68888 43.000.000đ 53 Đặt mua
13 Vietnamobile 0929.33.9898 48.000.000đ 60 Đặt mua
14 Vietnamobile 0569.858.858 29.000.000đ 62 Đặt mua
15 Vietnamobile 0562.668.668 28.000.000đ 53 Đặt mua
16 Vietnamobile 05.66.33.66.33 25.000.000đ 41 Đặt mua
17 Vietnamobile 0929.00.0707 29.000.000đ 34 Đặt mua
18 Vietnamobile 0929.589.777 29.000.000đ 63 Đặt mua
19 Vietnamobile 0563.966.669 29.000.000đ 56 Đặt mua
20 Vietnamobile 0565.99.1991 29.000.000đ 54 Đặt mua
21 Vietnamobile 05.66.77.88.89 39.000.000đ 64 Đặt mua
22 Vietnamobile 0522.33.66.77 48.000.000đ 41 Đặt mua
23 Vietnamobile 0929.01.07.89 29.000.000đ 45 Đặt mua
24 Vietnamobile 0922.91.9898 24.000.000đ 57 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Mobifone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3