STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0783.339.779 28.000.000đ 56 Đặt mua
2 Mobifone 0898.879.888 25.000.000đ 73 Đặt mua
3 Mobifone 0765.777.000 30.000.000đ 39 Đặt mua
4 Mobifone 0707.85.6868 20.000.000đ 55 Đặt mua
5 Mobifone 0785.97.2222 23.000.000đ 44 Đặt mua
6 Mobifone 0783.66.77.99 25.000.000đ 62 Đặt mua
7 Mobifone 0708.666.333 40.000.000đ 42 Đặt mua
8 Mobifone 0764.09.6789 33.000.000đ 56 Đặt mua
9 Mobifone 0798.27.27.27 45.000.000đ 51 Đặt mua
10 Mobifone 0772.75.2222 30.000.000đ 36 Đặt mua
11 Mobifone 0797.909.909 30.000.000đ 59 Đặt mua
12 Mobifone 07.789.46789 36.000.000đ 65 Đặt mua
13 Mobifone 0778.99.66.88 20.000.000đ 68 Đặt mua
14 Mobifone 0764.111.777 45.000.000đ 41 Đặt mua
15 Mobifone 0779.14.3333 23.000.000đ 40 Đặt mua
16 Mobifone 0937.2222.88 32.000.000đ 43 Đặt mua
17 Mobifone 0768.12.5555 40.000.000đ 44 Đặt mua
18 Mobifone 0794.75.75.75 45.000.000đ 56 Đặt mua
19 Mobifone 0786.01.01.01 33.000.000đ 24 Đặt mua
20 Mobifone 090.1977.888 36.000.000đ 57 Đặt mua
21 Mobifone 0705.34.5555 40.000.000đ 39 Đặt mua
22 Mobifone 0798.70.70.70 40.000.000đ 45 Đặt mua
23 Mobifone 0703.80.80.80 50.000.000đ 34 Đặt mua
24 Mobifone 0703.066.066 25.000.000đ 34 Đặt mua

Bình luận