STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 078.999.333.6 2.450.000đ 57 Đặt mua
2 Mobifone 070.888.777.3 2.900.000đ 55 Đặt mua
3 Mobifone 07.8989.1717 2.000.000đ 57 Đặt mua
4 Mobifone 078.666.7711 2.900.000đ 49 Đặt mua
5 Mobifone 078.666.2277 2.600.000đ 51 Đặt mua
6 Mobifone 078.666.0055 2.600.000đ 43 Đặt mua
7 Mobifone 078.666.8844 2.600.000đ 57 Đặt mua
8 Mobifone 0783.33.77.44 2.500.000đ 46 Đặt mua
9 Mobifone 078.666.000.6 2.000.000đ 39 Đặt mua
10 Mobifone 078.666.7700 2.500.000đ 47 Đặt mua
11 Mobifone 0783.22.11.66 2.900.000đ 36 Đặt mua
12 Mobifone 0703.33.44.00 2.050.000đ 24 Đặt mua
13 Mobifone 079.2332.555 4.900.000đ 41 Đặt mua
14 Mobifone 0703.22.44.22 3.950.000đ 26 Đặt mua
15 Mobifone 078.353.6886 2.300.000đ 54 Đặt mua
16 Mobifone 07.67.67.67.24 4.800.000đ 52 Đặt mua
17 Mobifone 0792.33.3993 2.100.000đ 48 Đặt mua
18 Mobifone 078.666.222.1 2.000.000đ 40 Đặt mua
19 Mobifone 0708.99.11.77 2.600.000đ 49 Đặt mua
20 Mobifone 0703.33.88.77 2.500.000đ 46 Đặt mua
21 Mobifone 07.67.67.67.45 4.650.000đ 55 Đặt mua
22 Mobifone 070.333.111.9 2.500.000đ 28 Đặt mua
23 Mobifone 079.444.3300 2.100.000đ 34 Đặt mua
24 Mobifone 07.69.69.9339 2.000.000đ 61 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Mobifone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3