STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0703.11.99.77 2.300.000đ 44 Đặt mua
2 Mobifone 0789.92.0123 2.100.000đ 41 Đặt mua
3 Mobifone 0783.33.55.22 2.000.000đ 38 Đặt mua
4 Mobifone 07.69.69.69.32 2.500.000đ 57 Đặt mua
5 Mobifone 07.69.69.69.57 2.000.000đ 64 Đặt mua
6 Mobifone 0708.33.11.77 2.250.000đ 37 Đặt mua
7 Mobifone 0783.33.22.00 2.150.000đ 28 Đặt mua
8 Mobifone 078.666.3344 2.300.000đ 47 Đặt mua
9 Mobifone 07.8989.2323 2.500.000đ 51 Đặt mua
10 Mobifone 078.999.000.8 3.500.000đ 50 Đặt mua
11 Mobifone 078.333.555.7 3.300.000đ 46 Đặt mua
12 Mobifone 07.9779.9955 2.310.000đ 67 Đặt mua
13 Mobifone 078.666.8844 2.600.000đ 57 Đặt mua
14 Mobifone 0765.69.1919 2.800.000đ 53 Đặt mua
15 Mobifone 079.444.7722 2.300.000đ 46 Đặt mua
16 Mobifone 0784.33.7733 3.500.000đ 45 Đặt mua
17 Mobifone 07.0888.0111 4.000.000đ 34 Đặt mua
18 Mobifone 0786.77.99.33 2.500.000đ 59 Đặt mua
19 Mobifone 0708.33.88.77 2.250.000đ 51 Đặt mua
20 Mobifone 079.222.0909 2.200.000đ 40 Đặt mua
21 Mobifone 07.6444.8444 4.500.000đ 45 Đặt mua
22 Mobifone 0794.441.333 2.100.000đ 38 Đặt mua
23 Mobifone 078.999.5656 2.500.000đ 64 Đặt mua
24 Mobifone 07.69.69.69.75 2.500.000đ 64 Đặt mua

Bình luận