STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.444.6363 1.400.000đ 46 Đặt mua
2 Mobifone 078.999.777.5 1.950.000đ 68 Đặt mua
3 Mobifone 079.444.3636 1.200.000đ 46 Đặt mua
4 Mobifone 07.0440.5959 1.150.000đ 43 Đặt mua
5 Mobifone 0792.55.9696 1.500.000đ 58 Đặt mua
6 Mobifone 0767.78.6699 1.650.000đ 65 Đặt mua
7 Mobifone 07.0333.5000 1.200.000đ 21 Đặt mua
8 Mobifone 0708.68.7676 1.000.000đ 55 Đặt mua
9 Mobifone 079.222.1771 1.200.000đ 38 Đặt mua
10 Mobifone 0797.17.1188 1.000.000đ 49 Đặt mua
11 Mobifone 0703.11.77.33 1.500.000đ 32 Đặt mua
12 Mobifone 078.333.5775 1.500.000đ 48 Đặt mua
13 Mobifone 0792.33.7373 1.500.000đ 44 Đặt mua
14 Mobifone 0783.53.7755 1.100.000đ 50 Đặt mua
15 Mobifone 079.345.2772 1.250.000đ 46 Đặt mua
16 Mobifone 07.9779.7766 1.900.000đ 65 Đặt mua
17 Mobifone 0708.33.7070 1.000.000đ 35 Đặt mua
18 Mobifone 0792.55.8998 1.250.000đ 62 Đặt mua
19 Mobifone 079.868.9119 1.200.000đ 58 Đặt mua
20 Mobifone 07.9779.2266 1.600.000đ 55 Đặt mua
21 Mobifone 0708.33.3737 1.500.000đ 41 Đặt mua
22 Mobifone 089.887.4646 1.100.000đ 60 Đặt mua
23 Mobifone 070.333.2552 1.600.000đ 30 Đặt mua
24 Mobifone 0793.88.3535 1.500.000đ 51 Đặt mua

Bình luận