STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0783.22.4994 950.000đ 48 Đặt mua
2 Mobifone 0798.18.9595 900.000đ 61 Đặt mua
3 Mobifone 0703.23.7676 850.000đ 41 Đặt mua
4 Mobifone 078.333.4224 850.000đ 36 Đặt mua
5 Mobifone 0798.18.3355 850.000đ 49 Đặt mua
6 Mobifone 0798.18.0770 690.000đ 47 Đặt mua
7 Mobifone 0798.68.1133 850.000đ 46 Đặt mua
8 Mobifone 0798.18.3737 1.000.000đ 53 Đặt mua
9 Mobifone 0703.22.0404 800.000đ 22 Đặt mua
10 Mobifone 0704.51.9449 950.000đ 43 Đặt mua
11 Mobifone 0703.26.5858 1.000.000đ 44 Đặt mua
12 Mobifone 0797.39.7755 1.000.000đ 59 Đặt mua
13 Mobifone 0708.68.5757 1.000.000đ 53 Đặt mua
14 Mobifone 0708.32.5577 800.000đ 44 Đặt mua
15 Mobifone 0797.39.3355 900.000đ 51 Đặt mua
16 Mobifone 0708.69.3377 850.000đ 50 Đặt mua
17 Mobifone 078.666.3773 1.000.000đ 53 Đặt mua
18 Mobifone 0797.37.8558 950.000đ 59 Đặt mua
19 Mobifone 0783.53.6556 850.000đ 48 Đặt mua
20 Mobifone 0703.22.1717 1.000.000đ 30 Đặt mua
21 Mobifone 0783.22.9797 1.000.000đ 54 Đặt mua
22 Mobifone 079.444.2662 950.000đ 44 Đặt mua
23 Mobifone 070.333.0440 1.000.000đ 24 Đặt mua
24 Mobifone 0792.33.6565 1.000.000đ 46 Đặt mua

Bình luận