STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0939.817.204 490.000đ 43 Đặt mua
2 Mobifone 078.269.1962 490.000đ 50 Đặt mua
3 Mobifone 0904.614.805 480.000đ 37 Đặt mua
4 Mobifone 0904.682.275 480.000đ 43 Đặt mua
5 Mobifone 0904.690.570 480.000đ 40 Đặt mua
6 Mobifone 0904.698.162 480.000đ 45 Đặt mua
7 Mobifone 0904.636.231 480.000đ 34 Đặt mua
8 Mobifone 0904.684.306 480.000đ 40 Đặt mua
9 Mobifone 0904.694.150 480.000đ 38 Đặt mua
10 Mobifone 0904.672.205 480.000đ 35 Đặt mua
11 Mobifone 0904.676.913 480.000đ 45 Đặt mua
12 Mobifone 0904.618.094 480.000đ 41 Đặt mua
13 Mobifone 0904.667.542 480.000đ 43 Đặt mua
14 Mobifone 0904.602.095 480.000đ 35 Đặt mua
15 Mobifone 0939.852.540 490.000đ 45 Đặt mua
16 Mobifone 0904.687.501 480.000đ 40 Đặt mua
17 Mobifone 0904.650.972 480.000đ 42 Đặt mua
18 Mobifone 0904.636.421 480.000đ 35 Đặt mua
19 Mobifone 0904.632.361 480.000đ 34 Đặt mua
20 Mobifone 0906.203.015 480.000đ 26 Đặt mua
21 Mobifone 0939.320.184 490.000đ 39 Đặt mua
22 Mobifone 0904.598.433 480.000đ 45 Đặt mua
23 Mobifone 0904.652.376 480.000đ 42 Đặt mua
24 Mobifone 0904.676.124 480.000đ 39 Đặt mua

Bình luận