STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0708.33.7474 1.325.000đ 43 Đặt mua
2 Mobifone 079.444.1771 980.000đ 44 Đặt mua
3 Mobifone 0792.666.411 950.000đ 42 Đặt mua
4 Mobifone 079.345.0909 1.100.000đ 46 Đặt mua
5 Mobifone 0707.76.9669 950.000đ 57 Đặt mua
6 Mobifone 079.789.99.66 3.600.000đ 70 Đặt mua
7 Mobifone 07.69.69.69.74 1.800.000đ 63 Đặt mua
8 Mobifone 07.6969.9449 1.200.000đ 63 Đặt mua
9 Mobifone 078322.8889 1.500.000đ 55 Đặt mua
10 Mobifone 078.666.2020 1.500.000đ 37 Đặt mua
11 Mobifone 078.666.0202 1.300.000đ 37 Đặt mua
12 Mobifone 078.345.6776 4.550.000đ 53 Đặt mua
13 Mobifone 07.68.68.68.12 6.500.000đ 52 Đặt mua
14 Mobifone 079.345.3377 950.000đ 48 Đặt mua
15 Mobifone 0783.57.55.57 750.000đ 52 Đặt mua
16 Mobifone 0786.67.6699 1.250.000đ 64 Đặt mua
17 Mobifone 0798.99.33.44 2.500.000đ 56 Đặt mua
18 Mobifone 07.9998.8080 1.500.000đ 58 Đặt mua
19 Mobifone 070.888.333.5 2.500.000đ 45 Đặt mua
20 Mobifone 0798.18.4466 850.000đ 53 Đặt mua
21 Mobifone 078.333.9009 1.100.000đ 42 Đặt mua
22 Mobifone 078.666.1133 2.500.000đ 41 Đặt mua
23 Mobifone 0783.33.22.11 2.900.000đ 30 Đặt mua
24 Mobifone 076.567.5588 1.300.000đ 57 Đặt mua

Bình luận