Sim Lục Quý Giữa

Đầu số
Tất cả
Khoảng giá
STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 078.555555.8 51.900.000đ 53 Đặt mua
2 Mobifone 079.222222.9 72.000.000đ 37 Đặt mua
3 Mobifone 077.666666.2 65.000.000đ 52 Đặt mua
4 Vinaphone 082.888888.4 32.000.000đ 62 Đặt mua
5 Vinaphone 08555555.82 25.850.000đ 48 Đặt mua
6 Viettel 098.333333.1 139.000.000đ 36 Đặt mua
7 Mobifone 0777777.141 19.800.000đ 48 Đặt mua
8 Mobifone 0777777.922 16.500.000đ 55 Đặt mua
9 Mobifone 0777777.890 24.400.000đ 59 Đặt mua
10 iTelecom 08.777777.42 20.500.000đ 56 Đặt mua
11 Mobifone 0777777.553 13.500.000đ 55 Đặt mua
12 Viettel 086.7777779 259.000.000đ 65 Đặt mua
13 Viettel 0333333.453 17.700.000đ 30 Đặt mua
14 Viettel 0.333333.902 16.000.000đ 29 Đặt mua
15 Viettel 0.333333.593 22.200.000đ 35 Đặt mua
16 Viettel 0333333.841 17.700.000đ 31 Đặt mua
17 Viettel 0.333333.732 16.000.000đ 30 Đặt mua
18 Viettel 0.333333.977 22.300.000đ 41 Đặt mua
19 Viettel 0.333333.790 22.300.000đ 34 Đặt mua
20 Viettel 0.333333.195 31.000.000đ 33 Đặt mua
21 Viettel 0.333333.184 17.800.000đ 31 Đặt mua
22 Viettel 0.333333.782 16.000.000đ 35 Đặt mua
23 Viettel 0.333333.192 31.200.000đ 30 Đặt mua
24 Viettel 0.333333.465 14.200.000đ 33 Đặt mua

Bình luận