Sim Lộc Phát Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0327.844.768 300.000đ 49 Đặt mua
2 Viettel 0339.801.486 299.000đ 42 Đặt mua
3 Viettel 0335.750.286 300.000đ 39 Đặt mua
4 Viettel 0387.116.468 550.000đ 44 Đặt mua
5 Viettel 0395.358.086 300.000đ 47 Đặt mua
6 Viettel 0376.983.068 300.000đ 50 Đặt mua
7 Viettel 0354.431.468 300.000đ 38 Đặt mua
8 Viettel 0354.482.186 300.000đ 41 Đặt mua
9 Viettel 0342.209.768 299.000đ 41 Đặt mua
10 Viettel 0375.214.086 300.000đ 36 Đặt mua
11 Viettel 0397.176.786 300.000đ 54 Đặt mua
12 Viettel 03434.18.468 550.000đ 41 Đặt mua
13 Viettel 0362.775.786 960.000đ 51 Đặt mua
14 Viettel 0389.744.686 960.000đ 55 Đặt mua
15 Viettel 0352.296.386 960.000đ 44 Đặt mua
16 Viettel 0328.766.768 960.000đ 53 Đặt mua
17 Viettel 0984.073.086 960.000đ 45 Đặt mua
18 Viettel 0397.504.786 960.000đ 49 Đặt mua
19 Viettel 0364.457.968 960.000đ 52 Đặt mua
20 Viettel 0343.819.868 960.000đ 50 Đặt mua
21 Viettel 0353.493.268 960.000đ 43 Đặt mua
22 Viettel 0343.763.868 960.000đ 48 Đặt mua
23 Viettel 0984.957.086 960.000đ 56 Đặt mua
24 Viettel 0332.085.568 960.000đ 40 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Lộc Phát Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3