STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0856.00.3333 35.000.000đ 31 Đặt mua
2 Vinaphone 08.55555.712 2.200.000đ 43 Đặt mua
3 Vinaphone 0915.77.00.55 7.500.000đ 39 Đặt mua
4 Vinaphone 0911.058.058 28.000.000đ 37 Đặt mua
5 Vinaphone 0942.91.7227 770.000đ 43 Đặt mua
6 Vinaphone 0888.52.33.56 770.000đ 48 Đặt mua
7 Vinaphone 0835.20.24.28 740.000đ 34 Đặt mua
8 Vinaphone 0949.33.99.78 1.680.000đ 61 Đặt mua
9 Vinaphone 094.94.333.27 700.000đ 44 Đặt mua
10 Vinaphone 0949.4334.04 670.000đ 40 Đặt mua
11 Vinaphone 0949.55.88.24 740.000đ 54 Đặt mua
12 Vinaphone 0949.49.19.45 740.000đ 54 Đặt mua
13 Vinaphone 0949.43.55.46 670.000đ 49 Đặt mua
14 Vinaphone 0888.449.139 810.000đ 54 Đặt mua
15 Vinaphone 0949.474.357 740.000đ 52 Đặt mua
16 Vinaphone 0948.838.537 700.000đ 55 Đặt mua
17 Vinaphone 0888.808.724 740.000đ 53 Đặt mua
18 Vinaphone 0819.717.791 630.000đ 50 Đặt mua
19 Vinaphone 0949.404.937 630.000đ 49 Đặt mua
20 Vinaphone 0888.717.644 740.000đ 53 Đặt mua
21 Vinaphone 0888.38.48.96 740.000đ 62 Đặt mua
22 Vinaphone 08888.59.224 740.000đ 54 Đặt mua
23 Vinaphone 0888.60.81.82 700.000đ 49 Đặt mua
24 Vinaphone 0945.9559.87 740.000đ 61 Đặt mua

Bình luận