STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Reddi 0559.88.77.66 11.500.000đ 61 Đặt mua
2 Reddi 0559.22.9922 11.500.000đ 45 Đặt mua
3 Reddi 0559.96.97.98 9.500.000đ 67 Đặt mua
4 Reddi 0559.70.71.72 6.500.000đ 43 Đặt mua
5 Reddi 0559.73.9898 3.000.000đ 63 Đặt mua
6 Reddi 0559.468.686 6.500.000đ 57 Đặt mua
7 Reddi 0559.53.3939 3.000.000đ 51 Đặt mua
8 Reddi 0559.88.3388 12.500.000đ 57 Đặt mua
9 Reddi 0559.00.9898 3.000.000đ 53 Đặt mua
10 Reddi 0559.795.999 6.500.000đ 67 Đặt mua
11 Reddi 0559.80.7777 27.100.000đ 55 Đặt mua
12 Reddi 0559.55.77.66 6.500.000đ 55 Đặt mua
13 Reddi 0559.95.95.95 75.500.000đ 61 Đặt mua
14 Reddi 0559.658.686 6.500.000đ 58 Đặt mua
15 Reddi 0559.82.8989 3.000.000đ 63 Đặt mua
16 Reddi 0559.76.8989 3.000.000đ 66 Đặt mua
17 Reddi 0559.95.8989 9.500.000đ 67 Đặt mua
18 Reddi 0559.60.6789 23.500.000đ 55 Đặt mua
19 Reddi 05591.00000 19.700.000đ 20 Đặt mua
20 Reddi 0559.956.868 9.500.000đ 61 Đặt mua
21 Reddi 0559.61.62.63 6.500.000đ 43 Đặt mua
22 Reddi 0559.696.999 24.500.000đ 67 Đặt mua
23 Reddi 0559.61.2222 18.100.000đ 34 Đặt mua
24 Reddi 0559.35.7979 6.500.000đ 59 Đặt mua

Bình luận