STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.777.9559 1.200.000đ 65 Đặt mua
2 Mobifone 079.888.7755 5.800.000đ 64 Đặt mua
3 Mobifone 0765.29.2345 3.300.000đ 43 Đặt mua
4 Mobifone 070.333.5665 1.200.000đ 38 Đặt mua
5 Mobifone 0783.22.4994 950.000đ 48 Đặt mua
6 Mobifone 0792.55.8585 1.700.000đ 54 Đặt mua
7 Mobifone 078.345.6363 2.300.000đ 45 Đặt mua
8 Mobifone 078.999.8484 1.600.000đ 66 Đặt mua
9 Mobifone 079.222.0111 2.500.000đ 25 Đặt mua
10 Mobifone 07.0440.7788 1.300.000đ 45 Đặt mua
11 Mobifone 07.69.69.69.43 1.800.000đ 59 Đặt mua
12 Mobifone 0798.18.9595 900.000đ 61 Đặt mua
13 Mobifone 0703.23.7676 850.000đ 41 Đặt mua
14 Mobifone 0703.11.0202 1.200.000đ 16 Đặt mua
15 Mobifone 07.68.68.68.57 5.500.000đ 61 Đặt mua
16 Mobifone 078.333.4224 850.000đ 36 Đặt mua
17 Mobifone 0708.92.5858 1.200.000đ 52 Đặt mua
18 Mobifone 079.345.2277 1.200.000đ 46 Đặt mua
19 Mobifone 07.8989.0033 1.900.000đ 47 Đặt mua
20 Mobifone 0798.18.3355 850.000đ 49 Đặt mua
21 Mobifone 0798.18.0770 690.000đ 47 Đặt mua
22 Mobifone 0798.68.1133 850.000đ 46 Đặt mua
23 Mobifone 0789.92.0808 1.700.000đ 51 Đặt mua
24 Mobifone 0798.58.8282 1.200.000đ 57 Đặt mua

Bình luận