STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 08.77777.453 1.900.000đ 55 Đặt mua
2 iTelecom 08.77777.471 2.280.000đ 55 Đặt mua
3 iTelecom 08.77777.819 3.000.000đ 61 Đặt mua
4 iTelecom 08.77777.208 4.100.000đ 53 Đặt mua
5 iTelecom 08.77777.175 5.700.000đ 56 Đặt mua
6 iTelecom 08.77777.680 4.100.000đ 57 Đặt mua
7 iTelecom 08.77777.991 6.900.000đ 62 Đặt mua
8 iTelecom 08.77777.884 3.000.000đ 63 Đặt mua
9 iTelecom 08.77777.300 4.600.000đ 46 Đặt mua
10 iTelecom 08.77777.676 17.100.000đ 62 Đặt mua
11 iTelecom 0878.223456 36.100.000đ 45 Đặt mua
12 iTelecom 08.77777.403 1.900.000đ 50 Đặt mua
13 iTelecom 08.77777.334 2.280.000đ 53 Đặt mua
14 iTelecom 08.77777.510 3.000.000đ 49 Đặt mua
15 iTelecom 08.77777.832 3.000.000đ 56 Đặt mua
16 iTelecom 08.77777.550 4.100.000đ 53 Đặt mua
17 iTelecom 08.77777.162 4.600.000đ 52 Đặt mua
18 iTelecom 08.77777.054 1.900.000đ 52 Đặt mua
19 iTelecom 0878.778.778 112.000.000đ 67 Đặt mua
20 iTelecom 08.77777.495 3.000.000đ 61 Đặt mua
21 iTelecom 08.77777.532 3.000.000đ 53 Đặt mua
22 iTelecom 08.77777.554 2.280.000đ 57 Đặt mua
23 iTelecom 08.77777.424 2.280.000đ 53 Đặt mua
24 iTelecom 08.77777.170 5.700.000đ 51 Đặt mua

Bình luận