STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 08.77777.539 3.450.000đ 60 Đặt mua
2 iTelecom 08.777777.42 20.500.000đ 56 Đặt mua
3 iTelecom 08.77777.245 2.250.000đ 54 Đặt mua
4 iTelecom 087.66.00.888 18.800.000đ 51 Đặt mua
5 iTelecom 0876.899998 34.600.000đ 73 Đặt mua
6 iTelecom 0876.38.38.38 119.000.000đ 54 Đặt mua
7 iTelecom 087.66.11.888 20.000.000đ 53 Đặt mua
8 iTelecom 08.78887.666 25.000.000đ 64 Đặt mua
9 iTelecom 0876.48.7777 24.000.000đ 61 Đặt mua
10 iTelecom 087.66.55555 188.000.000đ 52 Đặt mua
11 iTelecom 087.667.8888 88.000.000đ 66 Đặt mua
12 iTelecom 0876.83.1111 14.000.000đ 36 Đặt mua
13 iTelecom 087.62.66666 168.000.000đ 53 Đặt mua
14 iTelecom 0876.586.586 16.000.000đ 59 Đặt mua
15 iTelecom 0876.39.39.39 199.000.000đ 57 Đặt mua
16 iTelecom 087.83.88888 299.000.000đ 66 Đặt mua
17 iTelecom 0878.99.66.99 15.000.000đ 71 Đặt mua
18 iTelecom 08765.34567 28.000.000đ 51 Đặt mua
19 iTelecom 087.66.77.666 26.000.000đ 59 Đặt mua
20 iTelecom 087.636.2222 26.000.000đ 38 Đặt mua
21 iTelecom 0876.44.2222 17.000.000đ 37 Đặt mua
22 iTelecom 0878.595959 55.000.000đ 65 Đặt mua
23 iTelecom 087.686.5555 71.000.000đ 55 Đặt mua
24 iTelecom 0876.79.6789 45.000.000đ 67 Đặt mua

Bình luận