STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 08.777777.42 20.500.000đ 56 Đặt mua
2 iTelecom 08.77777.245 2.250.000đ 54 Đặt mua
3 iTelecom 08.77777.539 3.250.000đ 60 Đặt mua
4 iTelecom 0878.595959 55.000.000đ 65 Đặt mua
5 iTelecom 087.667.8888 88.000.000đ 66 Đặt mua
6 iTelecom 0876.83.1111 14.000.000đ 36 Đặt mua
7 iTelecom 0876.44.2222 17.000.000đ 37 Đặt mua
8 iTelecom 0878.89.7777 45.000.000đ 68 Đặt mua
9 iTelecom 087.646.7777 24.000.000đ 59 Đặt mua
10 iTelecom 0876.93.5555 30.000.000đ 53 Đặt mua
11 iTelecom 087.88888.44 15.000.000đ 63 Đặt mua
12 iTelecom 0878.99.66.99 15.000.000đ 71 Đặt mua
13 iTelecom 0876.866.866 38.000.000đ 61 Đặt mua
14 iTelecom 08.78887.666 25.000.000đ 64 Đặt mua
15 iTelecom 0876.87.1111 11.000.000đ 40 Đặt mua
16 iTelecom 0876.899.899 36.000.000đ 73 Đặt mua
17 iTelecom 0876.686.686 40.000.000đ 61 Đặt mua
18 iTelecom 0878.456.456 40.000.000đ 53 Đặt mua
19 iTelecom 087.686.2222 50.000.000đ 43 Đặt mua
20 iTelecom 0876.97.1111 15.000.000đ 41 Đặt mua
21 iTelecom 087.678.5555 79.000.000đ 56 Đặt mua
22 iTelecom 087.8778.999 23.000.000đ 72 Đặt mua
23 iTelecom 0876.90.5555 24.000.000đ 50 Đặt mua
24 iTelecom 0876.38.38.38 119.000.000đ 54 Đặt mua

Bình luận