STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.77.88.99 100.000.000đ 69 Đặt mua
2 iTelecom 0877.71.8888 100.000.000đ 62 Đặt mua
3 iTelecom 0877.67.9999 100.000.000đ 71 Đặt mua
4 iTelecom 08764.55555 100.000.000đ 50 Đặt mua
5 iTelecom 0877.96.8888 101.000.000đ 69 Đặt mua
6 iTelecom 087.66.22222 107.000.000đ 37 Đặt mua
7 iTelecom 0876.93.9999 107.000.000đ 69 Đặt mua
8 iTelecom 0876.97.9999 107.000.000đ 73 Đặt mua
9 iTelecom 08.767.33333 107.000.000đ 43 Đặt mua
10 iTelecom 0876.95.9999 107.000.000đ 71 Đặt mua
11 iTelecom 087.661.9999 107.000.000đ 64 Đặt mua
12 iTelecom 087.662.9999 107.000.000đ 65 Đặt mua
13 iTelecom 0876.83.8888 107.000.000đ 64 Đặt mua
14 iTelecom 08.767.56789 107.000.000đ 63 Đặt mua
15 iTelecom 0876.83.9999 107.000.000đ 68 Đặt mua
16 iTelecom 0876.66.2222 109.000.000đ 41 Đặt mua
17 iTelecom 0876.93.8888 109.000.000đ 65 Đặt mua
18 iTelecom 0879.07.9999 109.000.000đ 67 Đặt mua
19 iTelecom 0879.58.9999 109.000.000đ 73 Đặt mua
20 iTelecom 08765.33333 109.000.000đ 41 Đặt mua
21 iTelecom 0876.55.9999 110.000.000đ 67 Đặt mua
22 iTelecom 0878.778.778 111.000.000đ 67 Đặt mua
23 iTelecom 0876.4.77777 112.000.000đ 60 Đặt mua
24 iTelecom 087.669.8888 112.000.000đ 68 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3